Διαδραστικός πίνακας αφής-interactive projector

Στα τμήματα Νηπίων και Προνηπίων εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της «Λίμνης των Κύκνων» η διαδραστική διδασκαλία μέσω ψηφιακού προβολέα. Πρόκειται για έναν  εκπαιδευτικό βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείται είτε μέσω της αφής είτε με διαδραστικούς μαρκαδόρους. Διευκολύνει την προβολή και επεξεργασία μεγάλου εύρους περιεχομένου.

Σύμφωνα με ακαδημαϊκές μελέτες, οι διαδραστικές συσκευές για αίθουσες διδασκαλίας, όπως η σειρά εκπαιδευτικών βιντεοπροβολέων, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν πολύ περισσότερο τη δημιουργικότητα, την ευελιξία και την πρωτότυπη σκέψη τους, ενώ βελτιώνουν τα κίνητρα εκμάθησης και επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν υλικά που τραβούν την προσοχή και σχετίζονται με τη διδασκαλία.

Επιπρόσθετα, οι διαδραστικές λύσεις διδασκαλίας προσφέρουν περισσότερα εργαλεία που τραβάνε την προσοχή των παιδιών, επιτρέποντάς τους να ασκούν την κριτική σκέψη τους, περισσότερο απ’ ό,τι οι συμβατικές μέθοδοι διδασκαλίας. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται άμεσα στην οθόνη. Έτσι, μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση ολόκληρη η τάξη.

Τέλος, οι δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας είναι κρίσιμης σημασίας για τους σύγχρονους χώρους εργασίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο. Τα διαδραστικά προϊόντα προσφέρουν σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες που χρειάζονται και προάγουν το ενδιαφέρον τους για τα εκπαιδευτικά υλικά και τις εργασίες. Οι διαδραστικές λύσεις απεικόνισης των διαδραστικών προβολέων ενθαρρύνουν τους μαθητές να αλληλεπιδρούν με δημιουργικές εργασίες και να προβάλλουν την εργασία τους στη μεγάλη οθόνη, διαμορφώνοντας τις δεξιότητές τους στους υπολογιστές και βοηθώντας τους να εξοικειωθούν με την ασύρματη τεχνολογία και την τεχνολογία των βιντεοπροβολέων.