Παιδαγωγικές Αντιλήψεις

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ

Αγαπητοί μας γονείς,

Αναμφισβήτητα τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου , αποτελούν την καθοριστική περίοδο για την κατοπινή εξέλιξη του , όσον αφορά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, τον τρόπο σκέψης και τις αντιλήψεις του.

Στην «Λίμνη των Κύκνων» υποδεχόμαστε τους «μικρούς μας κύκνους» σε ένα ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον , όπου με στοργή , αγάπη και κατανόηση , τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τις πρώτες δυσκολίες και να αποκτήσουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τους εαυτούς τους !

Οι Παιδαγωγοί μας θα δώσουν την απαιτούμενη προσοχή στο μωρό σας , σε εξατομικευμένη βάση , λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ατομικό ωράριο φαγητού και ύπνου, την ιδιοσυγκρασία και τους προσωπικούς του ρυθμούς ανάπτυξης , σε ένα ασφαλές και γεμάτο κατάλληλα ερεθίσματα περιβάλλον , όπου η εξέλιξη του παιδιού σας θα βρίσκεται υπό συνεχή και προσεκτική παρακολούθηση – πάντα σε συνεργασία μαζί σας .! Από τις σημαντικότερες αρχές που αφορούν στην οργάνωση των προγραμμάτων μας για μικρά – νήπια , είναι η έμφαση που δίνουμε στην Ενίσχυση και όχι στην Υποκατάσταση των ικανοτήτων των οικογενειών. σε θέματα ανατροφής των παιδιών σας . Ο ρόλος μας είναι να συμπληρώνουμε και όχι να αναπληρώνουμε τη ζωή του παιδιού στο σπίτι , αλλά να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της οικογενειακής ζωής , με Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας Ημερήσιας Αγωγής για μικρά – νήπια , με υποδειγματικά προγράμματα στα οποία το περιβάλλον του παιδιού εμπλουτίζεται με μεθόδους που καλύπτουν τις προσωπικές , κοινωνικές , νοητικές και ψυχοκινητικές ανάγκες , που οδηγούν στην ανάπτυξη τους με τον καταλληλότερο τρόπο.

……Με τη βεβαιότητα ότι το παιδί σας είναι ότι πιο πολύτιμο υπάρχει στον κόσμο. ……Με την κατανόηση μας για κάθε ανησυχία και προβληματισμό που έχετε για το μέλλον του. ……Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με αξιώσεις στις προσδοκίες σας.