Μεταφορά

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

  • Οι ακριβείς τοποθεσίες και οι συγκεκριμένες ώρες, για επιβίβαση και αποβίβαση των παιδιών καθορίζονται 15 μέρες μετά την εγγραφή των παιδιών.
  • Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού ειδοποιείται η Διεύθυνση του Σταθμού, την προηγούμενη ημέρα ή νωρίς το πρωί στα κινητά τηλέφωνα των οδηγών.
  • Τα παιδιά κατά την αποχώρηση παραδίδονται  μόνο στους γονείς από τους Συνοδούς. Σε περίπτωση αλλαγής του προσώπου επικοινωνείτε έγκαιρα με τη Διεύθυνση.
  • Οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένη ώρα και τοποθεσία, 5 λεπτά πριν.(Δε χτυπιούνται κουδούνια κτλ.)
  • Σε περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής, δίνονται γραπτές οδηγίες στη συνοδό του λεωφορείου.
  • Παρακαλούνται για τη συνεργασία σας να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
  • Εκτός από τα προσωπικά είδη, παρακαλούμε να μην έρχονται στο σχολείο παιχνίδια, κούκλες κλπ.