Προσωπικά δεδομένα

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

της εταιρίας «ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Δροσιά Θέρμης, στη συμβολή των οδών Ανατολικής Θράκης και Διγενή Ακρίτα – τηλ. επικοινωνίας/φαξ: 2310 466692 – mail swhanlake@yahoo.gr

Θέρμη, 25/05/2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων γονέων, μαθητών, υπαλλήλων, προμηθευτών και, γενικά, όλων των συναλλασσομένων με το βρεφονηπιακό σταθμό μας και η προστασία τους αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς. Επιδίωξή μας είναι να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς τόσο κατά την επίσκεψή σας στο σταθμό, όσο και κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, και να θεωρήσετε τη συμμόρφωσή μας με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στο συναλλασσόμενο με το σταθμό.
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και αναγνώστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από το σταθμό μας, ο οποίος έχει πλήρως συμμορφωθεί με το ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι:

 • Διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας συνεχώς, σε ό,τι κάνουμε, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και ενημέρωσης – εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του σταθμού μας.
 • Διατηρούμε πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την άρτια παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αναλαμβάνουμε και μόνο για σκοπούς που σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.
 • Δε διαβιβάζουμε σε τρίτους – άσχετους με τους σκοπούς της εταιρίας μας – τα δεδομένα σας, ούτε τα πωλούμε ποτέ.
 • Συνεργαζόμαστε μόνο με έμπιστους συνεργάτες που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές με εμάς και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Φροντίζουμε οι ενημερώσεις που τυχόν σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά να αφορούν τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, χωρίς να καταχρώνται την εμπιστοσύνη, το χρόνο και την ιδιωτικότητά σας. Εφόσον δεν το επιθυμείτε, η αποστολή των ενημερώσεων αυτών μπορεί να διακοπεί σε κάποιες περιπτώσεις.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να παραβλέπουμε τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τους σκοπούς της εταιρίας μας.

Ο Κανονισμός απαιτεί κάθε πληροφορία που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων να είναι σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας https://www.limnitonkiknon.gr/ είναι εύκολη στην περιήγηση, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για το βρεφονηπιακό σταθμό μας και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε (προγράμματα σπουδών και στόχοι αυτών, παιδαγωγικές αντιλήψεις, εκπαιδευτική ταυτότητα, clubs – ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία μπορούν να μετέχουν παιδιά τριών έως έξι ετών), όσο και πληροφορίες για την επικοινωνία σας μαζί μας. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με ασφαλή server με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL με κρυπτογράφηση 256-bit. Χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δε συντρέχουν, οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας.
Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για τα παρακάτω:

 • Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 • Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 • Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το χρόνο διατήρησης αυτών
 • Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Λίμνη των Κύκνων, που εδρεύει στη Δροσιά Θέρμης στη συμβολή των οδών Ανατολικής Θράκης και Διγενή Ακρίτα, ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως νόμιμοι εκπρόσωποί της και εκτελούντες την επεξεργασία ορίζονται οι διαχειριστές της Νταλάκου Μαρία του Ευαγγέλου και Δαβιτίδης Θεόδωρος του Ιωάννη. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων, νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της Λίμνης των Κύκνων, Νταλάκου Μαρία του Ευαγγέλου, στο τηλέφωνο 2310 466692 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση swhanlake@yahoo.gr.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η Λίμνη των Κύκνων επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται είτε από το ίδιο το υποκείμενο, είτε από τον κηδεμόνα/γονέα των ανήλικων μαθητών:
1. Δεδομένα μαθητών: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, περιοχής, ΤΚ, Ατομικό Δελτίο Υγείας, αντίγραφο βιβλιαρίου με εμβόλια, φωτογραφίες από εκδηλώσεις, στοιχεία που περιγράφουν την πορεία των μαθητών
2. Δεδομένα γονέων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα
3. Δεδομένα εργαζομένων: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων
4. Δεδομένα προμηθευτών: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email
Δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).
Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας σε επίπεδο δεδομένων εργαζομένων των ανωτέρω δεδομένων και, ειδικότερα, της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας, αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας σε επίπεδο δεδομένων μαθητών των ανωτέρω δεδομένων και, ειδικότερα, των δεδομένων υγείας, αποτελεί η τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει της σχετικής νομοθεσίας Υπουργείου Παιδείας και η συμμετοχή των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες.

3. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για το σύνολο των επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, λαμβάνουμε υπόψη μας το σύνολο των αρχών που διέπουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Η επεξεργασία είναι σύννομη όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους σκοπούς, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και, τέλος, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Οι κύριοι σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης αναφορικά με το προσωπικό του σταθμού και η φοίτηση των μαθητών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία μέτρο.
 • Ακρίβεια: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα για σκοπό αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προβλέπεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, η παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή καταστροφή και λοιπά τεχνικά μέτρα.

4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μας σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης και την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τον ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών και κηδεμόνων/γονέων σύννομα, με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τη φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας, τα έννομα συμφέροντά μας, σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη, και τη συναίνεση σε περίπτωση επεξεργασίας για ειδικούς σκοπούς. Ειδικότερα, επεξεργασία για ειδικούς σκοπούς λαμβάνει χώρα κατά τη φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση χριστουγεννιάτικων και θερινών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι φωτογραφίες και οι βιντεοσκοπήσεις που λαμβάνονται κατά τις ανωτέρω εκδηλώσεις δε δημοσιοποιούνται με κανέναν τρόπο, παρά μόνο παρέχεται στους γονείς η δυνατότητα να τις αγοράσουν από συγκεκριμένο φωτογραφείο, συνεργάτη του σταθμού.
Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω ειδικούς σκοπούς, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να δηλώσουν σε ειδικό έντυπο ή, εφόσον η σχετική ενημέρωση/πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αν αποδέχονται ή δεν αποδέχονται τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπησή τους. Σε περίπτωση που απαντήσουν αρνητικά, εφόσον το πρόσωπό τους εμφανίζεται στις σχετικές εικόνες, θα γίνεται θόλωση του προσώπου.

5. Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δε διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρίας, συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση ή με την παροχή ρητής συγκατάθεσης. Ειδικότερα, στις κάτωθι περιπτώσεις διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στις εξής κατηγορίες αποδεκτών:

 • Για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία μέσω της καταχώρισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στο Δήμο Θέρμης.
 • Για το σύνολο των μαθητών, καθώς υπάρχει ιατρική παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διαβιβάζονται δεδομένα υγείας στον γιατρό που εξετάζει τα παιδιά.
 • Για τους γονείς/κηδεμόνες, διαβιβάζονται οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

 

6. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Τα δεδομένα σας δε διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτεί η εκτέλεση συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας, που απορρέουν πρωτίστως από την εργατική-φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα στοιχεία των γονέων/κηδεμόνων διατηρούνται έως και 2 χρόνια και μετά καταστρέφονται. Κανένα προσωπικό δεδομένο μαθητών ή/και γονέων/κηδεμόνων δε διατηρείται στη Λίμνη των Κύκνων μετά την αποχώρηση των μαθητών από το σταθμό, πλην των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο Βιβλίο Μητρώου που τηρείται βάσει νόμου και αυτών που είναι καταχωρισμένα στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Η μοναδική επεξεργασία που λαμβάνει χώρα σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή της αποθήκευσης και ο σκοπός είναι η τήρηση νόμιμης υποχρέωσης της εταιρίας. Ειδικά όταν η φοίτηση των μαθητών στο σταθμό μας γίνεται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα στοιχεία τους, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους, τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Στην περίπτωση υποψήφιων εργαζομένων με τους οποίους δε συνάπτονται συμβάσεις εργασίας, τα βιογραφικά σημειώματα που μας αποστέλλονται διατηρούνται για έξι μήνες και έπειτα καταστρέφονται. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται εύλογο, καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού.

Κατηγορία υποκειμένων

Προσωπικά δεδομένα

Πηγή προέλευσης

Επεξεργασία

Νόμιμη βάση

Εργαζόμενοι

Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ,
ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση,
τηλέφωνο, email, εθνοτική
προέλευση, αριθμός
λογαριασμού, εκπαιδευτικό
επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας,
οικογενειακή κατάσταση,
αριθμός τέκνων

Το ίδιο το υποκείμενο

Πρόσληψη,
Πληρωμή,
Απόλυση

Εκτέλεση σύμβασης
Νόμιμη υποχρέωση
Υπεύθυνης Επεξεργασίας

Μαθητές

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, διεύθυνση κατοικίας,
ληξιαρχική πράξη γέννησης,
αντίγραφο βιβλιαρίου
ασθενείας, Ατομικό Δελτίο
Υγείας, τυχόν πληροφορίες για
μαθησιακές δυσκολίες,
οικογενειακή κατάσταση

Ο κηδεμόνας

Αποθήκευση,
καταχώριση,
διαβίβαση σε
τρίτους βάσει
νόμου ή βάσει
ρητής συγκατάθεσης

Εκτέλεση σύμβασης για
παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, Νόμιμη
υποχρέωση Υπεύθυνης
Επεξεργασίας

Γονείς/κηδεμόνες

Ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, email,
επάγγελμα

Το ίδιο το υποκείμενο

Αποθήκευση,
καταχώριση,
διαβίβαση σε
τρίτους βάσει
νόμου ή βάσει
ρητής συγκατάθεσης

Εκτέλεση σύμβασης
Νόμιμη υποχρέωση
Υπεύθυνης Επεξεργασίας
Έννομο συμφέρον
Υπεύθυνης Επεξεργασίας

Προμηθευτές

Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ,
διεύθυνση, τηλέφωνο, email

Το ίδιο το υποκείμενο

Αγορά προϊόντων
– παροχή υπηρεσιών
κατόπιν
παραγγελίας

Εκτέλεση σύμβασης
Νόμιμη υποχρέωση
Υπεύθυνης Επεξεργασίας
Έννομο συμφέρον
Υπεύθυνης Επεξεργασίας

 • Τα δικαιώματά σας με βάση τον ΓΚΠΔ

Εφόσον είστε κάτοικος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή χορήγησης αντιγράφουν των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων σας που είναι ελλιπή ή ανακριβή
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχει νομικός λόγος που την απαγορεύει
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση τη συγκατάθεση
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή δικαιούστε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών σε κοινή μορφή αρχείου και να τα διαβιβάσετε σε τρίτους, εφόσον το επιθυμείτε
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (www.dpa.gr)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι εντελώς απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας. Η Λίμνη των Κύκνων, το σύνολο των εργαζομένων και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο τρόπος άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Δε χρειάζεται να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε η άρνησή μας να συμμορφωθούμε με αυτό θα είναι αιτιολογημένη. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα σας ή σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα το αργότερο. Εφόσον απαιτηθεί περισσότερος χρόνος λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

 • Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε την ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η κρυπτογράφηση, και, παράλληλα, διασφαλίζουμε το απόρρητο, την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των συστημάτων επεξεργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Έχουμε, επίσης, θέσει σε εφαρμογή διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω, όπως και διαδικασίες ελέγχου πιθανών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια, θα ενημερώσουμε άμεσα τόσο εσάς, όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή.
Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε στις 25 Μαΐου 2018. Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις της, σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ειδοποιηθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο.

Θέρμη, 25-05-2018