Εκπαιδευτική Ταυτότητα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ…

Όραμα της «λίμνης των κύκνων» είναι να κάνει Πραγματικότητα το «Νέο» σχολείο της προσχολικής ηλικίας»..

..Είναι ένα κέντρο Αγωγής και Εκπαίδευσης που με έναν συνεχή και Ορθολογικό Προγραμματισμό από Τομείς- εμπειρίες/δραστηριότητες, παρέχει τις κατευθύνσεις που θα προσφέρουν στα παιδιά ένα Περιβάλλον Ζωής και Μάθησης, ένα Χώρο Μόρφωσης με Άρτιες Παιδαγωγικές και Διδακτικές Μεθόδους.

Ο «Προγραμματισμός της διδακτικής μας διαδικασίας και η οργάνωση του «σχολείου» μας παρέχει όλες τις δυνατότητες να «στηθεί» ένας χώρος Επιστημονικά δομημένος , με ειδικά χαρακτηριστικά για την παροχή Αγωγής και Παιδείας στοχεύοντας στην πραγματοποίηση των τριών Κυριάρχων Στόχων – την ωρίμανση ταυτότητας, την κατάκτηση της αυτονομίας, την ανάπτυξη των ικανοτήτων!

Για Εμάς κάθε παιδί είναι το ίδιο «Αρχιτέκτονας» των προσωπικών του σχέσεων που με την είσοδο του στο «πρώτο σχολείο», είναι φορέας μιας προσωπικής ιστορίας, εμπειριών, γνώσεων, ρυθμών και χρόνων ανάπτυξης.

Κάθε παιδί «κουβαλάει» το δικό του γενετικό προικισμό , τη δική του ιστορία, τις δικές του ικανότητες και το δικαίωμα να βρει σε αυτό το σχολείο «τη θέση του» σαν ανθρώπινο Ον!

«Στα Πλαίσια του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος, σαν Πρώτο Σχολείο ,γίνεται ένας θεσμός Αγωγής και Εκπαίδευσης, ικανός να προωθήσει «τον Ολόπλευρο σχηματισμό της Προσωπικότητας» με προοπτική την «ανάδειξη ελεύθερων και υπεύθυνων ανθρώπων».

Αποκτά έτσι μια ιδιαιτερότητα ,που το διαφοροποιεί από την Οικογένεια καθώς και από την πρώτη βαθμίδα, το Δημοτικό Σχολείο.

Δημιουργήσαμε ένα Περιβάλλον Αγωγής, ένα χώρο Ζωής και Κουλτούρας , ένα Χώρο που θα «αγκαλιάζει» τα παιδιά για να βιώσουν τις προσωπικές εμπειρίες τους και όχι ένα Χώρο για να αντικαταστήσει την οικογένεια με στόχο τη φύλαξη ή την προετοιμασία μόνο για το Δημοτικό Σχολείο, αλλά ένα περιβάλλον, ικανό να προσφέρει και να παντρέψει τόσο την απόκτηση ικανοτήτων {κοινωνικοποίηση, γλωσσική έκφραση, συλλογισμό} όσο και την ισόρροπη ωρίμανση και οργάνωση των ατομικών συναισθηματικών, κοινωνικών και ηθικών στοιχείων της Προσωπικότητας του παιδιού!