Προγράμματα Σπουδών

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ….

Ο Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός – Νηπιαγωγείο «Η Λίμνη των Κύκνων» παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο των Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και με συναίσθηση της ευθύνης προς το παιδί και την οικογένεια διαμορφώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με εκπαιδευτικές έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ακολουθώντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μας εξετάζουν και λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες του εκάστοτε παιδιού αλλά και τις γνωστικές κατακτήσεις και τα ενδιαφέροντά του. Αναγνωρίζοντας την σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης το σχολείο μας παρέχει τα εξής:

 • Την ενεργό συμμετοχή των παιδιών
 • Την καλλιέργεια του λόγου
 • Απόκτηση καινούριων γνωστικών εμπειριών
 • Καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων
 • Προετοιμασία σχολικής ετοιμότητας

Ειδικότερα τα Προγράμματα Σπουδών για τα τμήματα Μικρών-Προ-Νηπίων , Προνηπίων και Νηπίων είναι:

 

1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • Ακουστική αντίληψη.
 • Κατανόηση διαφόρων γεγονότων και περιστατικών.
 • Γλωσσική εκφραστικότητα. *Υποστήριξη της γλωσσικής επικοινωνίας. *Λογοτεχνική ευαισθητοποίηση του προφορικού λογού.
 • Προφορική επικοινωνία, Ανάγνωση , Γραφή και Γραπτή έκφραση.
 
 

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Να συγκρίνουν , να ταξινομούν , να διατάσσουν υλικά και να παρουσιάζουν δεδομένα.
 • Να αναπτύσσουν τη μαθηματική γλώσσα και επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία
 • Να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις
 • Να κατανοούν απλές χωροχρονικές  σχέσεις και να αναπαράγουν σχήματα
 
 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

 • Φυσικές Επιστήμες
 • Τεχνολογία
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικά
 • Επικοινωνία

 

 
 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Παρατήρηση αντικειμένων, ζώων, συμβάντων στο φυσικό και στο τεχνικό τομέα.
 • Αντίληψη των αντικειμένων, περιγραφή, σύγκριση και κριτική ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καθενός αντικείμενου.
 • Αναγνώριση των συστατικών ενός υλικού, της σημασίας του και των ιδιοτήτων του.
 • Κατάταξη αντικειμένων σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους.
 • Ειδικές γνώσεις σχετικά με υλικά , πχ. γυαλί , χαρτί ,ξύλο , πλαστικά , υφάσματα και τη χρήση τους.

 

5. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Κινητική αγωγή
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Ψυχοκινητική και Ρυθμική Αγωγή
 
 

6. ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

α. Εικαστική αγωγή

  • Ιχνογραφικές δραστηριότητες.
  • Χειροτεχνικές δραστηριότητες.
  • Πηλοπλαστικές δραστηριότητες.
  • Χρήση άχρηστων υλικών.

β. Μουσική αγωγή

  • Τραγούδια και παιχνίδια ομαδικά και ατομικά. *Μελωδικοί αυτοσχεδιασμοί από τη ζωή του παιδιού.
  • Ακοή και αντίδραση σε μουσικές ακολουθίες.
  • Αντίληψη μουσικών αξιών μέσα από τη βάδιση, το πήδημα και το τρέξιμο.
  • Ρυθμικοί αυτοσχεδιασμοί.
  • Δραματοποίηση τραγουδιών.
  • Ακουστική διαφοροποίηση απλών μουσικών οργάνων ανάλογα με τον ήχο τους.
  • Απλά τραγούδια με συνοδεία διαφόρων μουσικών οργάνων.

γ. Θεατρική αγωγή

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία αναδεικνύονται και καλλιεργούνται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης , συντροφικότητας και ασφάλειας όπου το παιδί «παίζει» τα γεγονότα της ζωής. Με την κίνηση, τη φωνή ή το λόγο εκφράζει μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους βιώματα, εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες.

7. ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Οπτική αντίληψη.
 • Ακουστική αντίληψη.
 • Απτική αντίληψη.
 • Γευστική και οσφρητική αντίληψη.
 
 

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Προσανατολισμός στον Παιδικό σταθμό.
 • Επαφή με τα παιχνίδια και το εποπτικό υλικό.
 • Ανάπτυξη των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους.
 • Αυτονομία στη φροντίδα του ίδιου του εαυτού.
 • Αποφασιστικότητα στην διαδικασία των δραστηριοτήτων.
 • Κοινωνική αναγνώριση.
 • Ανεκτικότητα και ετοιμότητα για βοήθεια.
 • Εκμάθηση ανάληψης ρολών.
 
 

9. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τα αποτελέσματα της συναισθηματικής αγωγής στα παιδιά είναι :

 • Μπορούν να ρυθμίζουν την ένταση των συναισθημάτων τους.
 • Δημιουργούν πιο στέρεες σχέσεις με τους άλλους και χαρακτηρίζονται από καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες.
 • Καταλαβαίνουν καλύτερα τους ανθρώπους.
 • Μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αλλά και να λύνουν τα προβλήματά τους.
 • Αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.
 • Χαρακτηρίζονται από αυτεπίγνωση, διεκδικητικότητα, ενσυναίσθηση, διαμορφώνουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις, έχουν ευελιξία και ελέγχουν την παρόρμησή τους.
 
 

9. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

 • Γνωριμία με τα σήματα της κυκλοφορίας.
 • Γνώση των κανόνων κυκλοφορίας. *Γνώσεις για τις υπηρεσίες των αστυνομικών.
 • Γνώσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Κυκλοφοριακή συμπεριφορά στους δρόμους.
 
 

10. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 • Βασικοί σκοποί.
 • Μεθοδολογικές υποδείξεις.
 • Ηλεκτρονικά παιχνίδια και παραμύθια με χρήση C.D. Επιλεγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Σημαντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

 • Η βιωματική κατάσταση κάθε παιδιού.
 • Να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να αναπτυχθεί η αυτονομία και η αυτενέργεια του και να ενισχυθεί η χαρά για μάθηση.
 • Να του δοθεί η δυνατότητα να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του.
 • Να υποστηριχτούν οι δημιουργικές δυνάμεις κάτω από το «φως» των ατομικών τάσεων και των νοητικών ικανοτήτων.
 • Να μεταδοθούν βασικές γνώσεις για το Σώμα του και να υποστηριχθεί η σωματική του ανάπτυξη.
 • Να καλλιεργηθούν οι νοητικές ικανότητες του και να του δοθούν εμπειρίες και βασικές γνώσεις για το περιβάλλον. Ένα τέτοιο σχέδιο μέσα στον παιδικό σταθμό περιέχει γενικούς και ειδικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  από το 2007

Ολόκληρο το Εκπαιδευτικό μας έργο αποτιμάται προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων και το ουσιαστικό όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους !

Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς να είμαι, το έμαθα στο νηπιαγωγείο. «Η σοφία δε βρίσκεται στην κορυφή του σχολικού βουνού αλλά εκεί, στα λοφάκια από άμμο, στο νηπιαγωγείο»