Στόχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΠΙΑ, ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ

 

Ποια είναι η καταπληκτική πρόοδος που περιμένουμε να εκτελέσει το παιδί σε αυτή τη συναρπαστική και ραγδαία εξέλιξη των πρώτων χρόνων ;

  • Αύξηση του ελέγχου στα διάφορα συστήματα του σώματος του-εξέλιξη της λειτουργίας των ρυθμιστικών μηχανισμών ,ανάπτυξη της αδρής και λεπτής κινητικότητας ,καθώς και της κινητικής συνέργειας.
  • Αύξηση της γνώσης του εαυτού του ως ξεχωριστού ατόμου, συνειδητοποίηση του εαυτού του που περιλαμβάνει ποιος και τι είναι.
  • Εξέλιξη της ικανότητας επικοινωνίας που εκφράζει ανάγκες, επιθυμίες , συναισθήματα και απόψεις ,της χρήσης λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας και της ανάπτυξης του αισθήματος ότι οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
  • Εδραίωση της ικανότητας να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι περίεργο και ερευνητικό, ενώ αναλαμβάνει δράση.
  • Ενίσχυση της ελπίδας και της πίστης ότι ο κόσμος είναι καλός.
  • Απόκτηση εμπιστοσύνης στους άλλους και αξιοπιστίας εκ μέρους του ίδιου και της ικανότητας του να αναπτύξει την αίσθηση υπευθυνότητας.
  • Αύξηση ικανότητας να δίνει και να παίρνει από τα άλλα άτομα, να συνεργάζεται με του άλλους και να τους σέβεται.
  • Ενίσχυση της ικανότητας να είναι ευπροσάρμοστο και ανοιχτό σε νέες ιδέες, σε νέα συναισθήματα και σε καινούργια πρόσωπα.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας να σκέπτεται ,να θυμάται, να ταξινομεί , να καταλαβαίνει έννοιες, να κατηγοριοποιεί, να μαθαίνει, να είναι δημιουργικό σε νοητικές διαδικασίες, να παρατηρεί, να εξερευνά, να κάνει συλλογισμούς.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Εδραίωση της ικανότητας ελέγχου των παρορμήσεων του ή της έκφρασης των θετικών συναισθημάτων του, της ικανότητας να λέει ναι και όχι, να αποκλείει, να αναβάλει, να περιμένει και να παραλείπει, να ακολουθεί κανόνες και να πιστεύει στη σπουδαιότητα τους.